telefon 0266 396 06 86
Biyogaz Tesisi
Biyogaz Tesisi

Artık zamanı geldi.Elektrik üretmeye varmısınız?

Artık zamanı geldi.Elektrik üretmeye varmısınız?

Haydi İparda

Biyogaz Nedir ?
 
Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermante olarak daha yarayışlı hale geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilmektedir. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemlidir. çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzluluğa sebep olurlar. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılmaktadır.
 
Biyogaz için Uygun Hammaddeler ;
 
Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermante olarak daha yarayışlı hale geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır.. Biyogaz üretimi için kullanılan materyaller, hayvansal gübreler, organik atıklar ve endüstriyel atıklar olarak üç başlık altında incelenebilir. Bu bağlamda kullanılan materyaller,
 1. Hayvancılık ile elde edilen atıklar,
2. Hayvan gübreleri,
3. Bitkisel atıklar
4. Bahçe atıkları,
5. Yemek atıkları,
6. Endüstriyel atıklar
7. Zirai atıklar,
8. Orman endüstrisinden elde edilen atıklar,
9. Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar,
10. Kağıt endüstrisinden elde edilen atıklar,
11. Gıda endüstrisi atıkları,
12. Sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar,
13. Şeker endüstrisi atıkları,
14. Evsel katı atıklar, Atık su arıtma tesisi atıkları