telefon 0266 396 06 86
Proje Danışmanlığı
2000 yılından bu yana sıklıkla duymaya başladığımız AB Katılım Öncesi Yardımları çerçevesinde, aday ülkelerde belli standartların yakalanmasını sağlamak ve AB kriterlerine uyum için gerekli altyapı düzenlemelerini gerçekleştirmek amacından hareketle AB ile sağlanan anlaşma neticesinde Katılım Öncesi Mali Yardımları Türkiye için de uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten sonra hazırlanan ve uygulamaya konulan ilki 2003- 2007; ikincisi ise halen içinde bulunduğumuz beş yıllık dönemi kapsayan 2007-2013 dönemi çerçeve programları kapsamında belirlenen öncelikli konular ve alanlara doğrultusunda hibe programları hazırlanmış ve söz konusu hibelere yönelik proje teklif çağrıları yayınlanmıştır. Bu hibe programları temel program amaçlarının yanı sıra taşıdıkları öncelikli alanlar doğrultusunda kimi zaman alt hibe programlarına bölünerek kimi zaman ise doğrudan proje teklif çağrısına çıkılarak duyurulmuştur.

 

Etiketler: Proje Danışmanlığı