telefon 0266 396 06 86
TKDK
 

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik  yatırımlar;

·         101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

·         101-2 Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

·         101-3 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 

Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar

·         103-1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

·         103-2 Kırmızı Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

·         103-3 Kanatlı Et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması

·         103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

·         103-5 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

·         103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

 

Tedbir 302. Çiftlik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme

·         302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

·         302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması

·         302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler

·         302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

·         302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

·         302-6 Makine parkları

·         302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

 

İPARD DANIŞMANLIK,TKDK DANIŞMANLIK,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumu, İpard,tkdk,Hibe,hibe fonları,finans,finans danışmanlık,Teşvik,yatırım,yatırım danışmanlığı,proje,proje geliştirme,fizibilite,örnek fizibilite,hayvancılık,süt,süt mamülleri,et, et ile ilgili yatırımlar,besi,besi çiflikleri,besicilik,sütçülük,fizibilite nasıl yapılır,gayrimenkul,gayrimenkul danışmanlığı,hibe nasıl alınır,kredi,ipard danışmanlık,tkdk danışmanlık,Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumu danışmanlık

 

Etiketler: TKDK